Friday, February 27, 2009

လူငယ္မ်ား ႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ ဗုဒၵ၏ တရားေတာ္

“အစရိတြာ ျဗဟၥရိယံ၊ အလဒၶါ ေယာဗၶ ဓနံ၊

ဇိဏၰေကာဥၥာ၀ စ်ာယႏိ ၱ၊ ခီဏမေစ ၦ ပလႅေလ။”

“ငယ္႐ြယ္ႏုပ်ဳိေသာ အရြြယ္၌ ျမတ္ေသာအက်င့္ကုိ မက်င့္လုိက္မိဘဲ ဥစၥာကုိလည္း မရ

လုိက္ မိေသာေၾကာင့္ ငါးကုန္ခန္းေသာ ညြန္အုိင္၌ အေတာင္ကၽြတ္ေသာ ႀကိဳးၾကာအုိ

တုိ႔ကဲ့သုိ႔ (အရြယ္လြန္အုိမင္းေသာအခါ) ၾကံမွိ ုင္၍ ေနၾကရကုန္၏။”


ဇရာ၀ဂၢ(ဓမၼပဒ)


ျမတ္စြာဘုရား႐ွင္ သက္ေတာ္ထင္႐ွား႐ွိစဥ္က မိဂဒါ၀ုန္ေတာ၌ ေနစဥ္ လူငယ္မ်ားကုိ

ရည္စူးၿပီးေဟာၾကားခဲ့တဲ့ တရားတစ္ပုဒ္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မိ႐ုိးဖလာ ဗုဒၶဘာသာအ

သုိင္းအ၀ုိင္းၾကားမွာ ၾကားဖူးတဲ့ ဆုိ႐ုိးစကားႏွင့္တစ္ျခားစီပါ။ ၄င္းဆုိ႐ုိးစကားေတာ့…….


“ပထမအ႐ြယ္မွာ ပညာ႐ွာ၊ ဒုတိယအ႐ြယ္မွာၾကင္ယာ႐ွာ၊တတိယအ႐ြယ္မွာတရား႐ွာ”


တဲ့။ ဘုရားေဟာတဲ့တရားႏွင့္လုံးလုံးႀကီးဆန္႔က်င္ေနတာကုိ ေတြ႔ရပါမယ္။ ေၾကာင္း

က်ဳိးဆီေလ်ာ္ေသာ ေ႐ွးထုံးမ်ားကုိမပယ္သင့္ေသာ္လည္း၊ ေၾကာင္းက်ဳိးမဆီေလ်ာ္

ေသာ ေ႐ွးထုံးမ်ားကုိေတာ့ပယ္သင့္ ရင္ပယ္ရပါမယ္။ ျမတ္စြာဘုရားဟာ အရာရာကုိ

ဆင္ျခင္ၿပီးေတာ့မွ ေဟာၾကားတတ္ပါတယ္။ ဘယ္ေသာအခါမွ မွားယြင္းေသာစကား၊

အက်ဳိးမ႐ွိေသာစကားကုိေျပာေလ့ေျပာထမ႐ွိပါဘူး။

ဘုရားေဟာအတုိင္းဆုိလွ်င္ ငယ္႐ြယ္နုနယ္ေသာအခ်ိန္မွာ ၀ိပႆနာတရားတုိ႔ကုိ နာ

ယူမွတ္သားက်င့္ၾကံအားမထုတ္၊ စီးပြားေရးလည္းမရွာ(စီးပြား႐ွာေၾကာင္းအတတ္ပညာ

လည္းမသင္)ခဲ့ပါက အသက္အရြယ္အုိမင္းေသာအခါ အခက္အခဲႀကံဳတတ္တာစဥ္းစား

တတ္တဲ့သူတုိင္းသိႏုိင္ပါတယ္။ ဘုရား႐ွင္ကလည္း ဇာတ္ေတာ္တစ္ခုမွာယခုလုိေဟာ

ၾကားပါတယ္။၁။ တရားလည္းအားမထုတ္ ၊ စီးပြားလည္းမရွာ။

၂။ စီးပြားေတာ့႐ွာပါရဲ႕ ၊ တရားအားမထုတ္ေသာသူ။

၃။ တရားလည္းအားထုတ္ ၊ စီးပြားေရးလည္းမွ်႐ွာသူ။

၄။ တရားခ်ည္းပဲ အားထုတ္သူ။ဟူ၍လူ(၄) မ်ဳိး႐ွိပါတယ္။ ထုိေလးမ်ဳိးထဲကမွ ဘုရား႐ွင္က နံပါတ္ (၃) ႏွင့္(၄) ကုိပဲခ်ီး

က်ဴးစကားဆုိပါတယ္။ ဒါကုိေတြးၾကည့္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားအရပ္ထဲမွာ

ေျပာေျပာေနတဲ့ စကားမ်ားကုိသြားသတိရမိပါတယ္။ လူတစ္ေယာက္ တရားရိပ္သာ

(သုိ႔မဟုတ္) တရားပြဲတစ္ပြဲကျပန္လာရင္“ၾကည့္ပါလား တရားပြဲေတြသြား၊ တရားရိပ္

သာေတြသာသြားေနတာ ကေလးေတြကလည္းတျပြတ္ျပြတ္ေမြး၊ ေဘာလုံးပြဲကလည္း

ၾကည့္လုိက္ေသးတယ္” စသည္အားျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ဳိးေ၀ဖန္တတ္ၾကပါတယ္။ အလြန္ေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ့အျပဳအမူပါ။ အေ၀ဖန္ခံရေသာ ပုဂၢဳိလ္က ပုထုဇဥ္လူ

သားျဖစ္ေနလွ်င္ကိစၥမ႐ွိေသာ္လည္း အရိယာႏြယ္၀င္ ေသာတာပန္ပုဂၢဳိလ္ျဖစ္ေနလွ်င္

မိမိတစ္ခ်ိန္ တရားအားထုတ္တဲ့အခါ မဂ္တားဖုိ္လ္တားျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္

ကုိယ္တုိင္လည္း ဒီကိစၥေတြမသိခင္တုန္းက ထုိသို႔ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ဳိးမ်ားကုိ ျပစ္မွားဖူးပါ

တယ္။ ဒါေၾကာင့္တရားမထုိင္ခင္ အခ်ိန္တုိင္း ႐ွိခုိးကန္ေတာ့ၿပီးအၿမဲတန္း ေတာင္းပန္

ေနရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္မွားခဲ့တဲ့အမွားမ်ဳိး မမွားရေအာင္ႀကိဳတင္ၿပီးသတိေပးရတာပါ။

အရိယာႏြယ္၀င္ ပထမအဆင့္ျဖစ္ေသာ ေသာတာပန္ပုဂၢိဳလ္မ်ား(၄င္းပုဂိၢဳလ္မ်ားအ

ေၾကာင္းေနာင္အေသးစိတ္ေဖာ္ျပပါမည္။) ဟာ မိစာၦဒိဠိ ႏွင့္ ၀ိစိကိစာၦကုိသာပယ္သတ္

ႏိုင္ေသးၿပီး စြဲလမ္းတပ္မက္ျခင္း တဏွာကုိ မပယ္သတ္ႏိုင္ေသးပါဘူး။ အိမ္ေထာင္ျပဳ

ျခင္း၊ စီးပြား႐ွာျခင္းကိစၥမ်ားကုိေတာ့ျပဳလုပ္ပါေသးတယ္။ ဒါေပမယ့္ ငါးပါးသီလႏွင့္ပတ္

သတ္လာလွ်င္ အသက္ကုိစြန္႔ျခင္စြန္႔ရပေစ မက်ဳိးေပါက္ေအာင္ ေစာင့္ထိန္းတတ္ပါ

တယ္။ ျမတ္စြာဘုရားလက္ထက္က ခုႏွစ္ ႏွစ္သမီးကတည္းက ေသာတာပန္ျဖစ္ခဲ့

ေသာ ၀ိသာခ ေက်ာင္းအစ္မ ႀကီးဟာ သားသမီး ဆယ္ခ်ီ ႐ွိၿပီး အလုပ္သမားေပါင္း

ေသာင္းခ်ီကုိအုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ အမ်ဳိးသမီးစီးပြားေရးလုပ္ငန္း႐ွင္တစ္ဦးပါ။ ေသာတာပန္

ေနာက္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ အနာထပိဏ္သူေဌးး ႀကီးဟာ သူရဲ႕ သမီးေသေတာ့ ႐ွဳိက္ႀကီးတ

ငင္ ငိုလုိ႔ ဘုရား႐ွင္ကေတာင္ တရားေဟာေျပာဆုံးမခဲ့ရတဲ့ သာဓကမ်ားစြာ႐ွိပါတယ္။

လြန္ခဲ့တဲ့သုံး ေလးႏွစ္၀န္းက်င္ကဆုံးပါးသြား တဲ့ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕က(၁၄)ႏွစ္သမီး ႐ွစ္

တန္းေက်ာင္းသူ မထက္ထက္ေအာင္ဟာ ေသာတာပန္ တည္ၿပီး(လူ၀တ္ေၾကာင္ျဖင့္)

သူပါ။ သူမဟာငယ္စဥ္ေက်ာင္းတက္စဥ္ကတည္းက အတန္းတုိ္င္းမွာ ပညာရည္ခၽြန္

ဆုမ်ားရခဲ့ပါတယ္။ ဆုိကေရးတီး ၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္လည္း၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး ထူးခၽြန္

ဆုမ်ားလည္းရခဲ့သူပါ။ ဘုရား႐ွင္ခ်ီးက်ဴးတဲ့ နံပါတ္ (၃) အမ်ဳိးအစားပါ။ ဆုံးပါးသြား

ေတာ့လည္း ပုထုဇဥ္မ်ားေသသလုိ ေတာင့္တင္းမသြား၊ အပုပ္နံ႕လည္းမထြက္ပါဘူး။

ခႏၶာကုိယ္ဟာ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေနပါတယ္။ သက္ေသအေထာက္အထား (VCD) မ်ား

လည္း႐ွိပါတယ္။ ခုႏွစ္ရက္တုိင္တိုင္ဆရာ၀န္မ်ားက စမ္းသပ္စစ္ေဆးၿပီး ေနာက္ဆုံးမွ

ေသဆုံးေၾကာင္းအတည္ျပဳပါတယ္။ ယေန႔ေခတ္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ လူငယ္တစ္ေယာက္

ရဲ႕ အေျပာင္ေျမာက္ဆုံးသက္ေသျပခ်က္ပါ။

ယေန႔ေခတ္ လူအေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ေ႐ွးလူႀကီးတစ္ခ်ဳိ႕(ဘုန္းေတာ္ႀကီးတစ္ခ်ိဳ႕အပါအ

၀င္) ရဲ႕အယူအဆအမွားႀကီးမွာပိတ္မိေနၾက ပါတယ္။ ၄င္းအယူအဆကေတာ့“မင္းတုိ႔

တရားအားထုတ္ေနလည္းအပုိပဲ ၊ ပါရမီ(ပါရမီအေၾကာင္းကုိေနာင္ အေသးစိတ္ရွင္းျပပါ

မည္။) ျဖည့္ၾကဦး အခုဘုရားသာသနာမွာတရားမရႏုိင္းဘူး ေနာင္ဘုရားေရွ႕မွာ မွတ

ရား ရမွာကြ”တုိ႕ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိဆုိ႐ုိးအတုိင္းဆုိလွ်င္ ဒီရာစုႏွစ္ထဲမွာခႏၶာ၀န္ခ်သြား

ေသာ ၊ ဓာတ္ေတာ္မ်ားခ်ျပသြားေသာ ရဟႏာၱမေထရ္ျမတ္ႀကီးမ်ားကုိ ေစာကားရာက်

ပါတယ္။ ဘုရားေဟာတရားမ်ားႏွင့္ကုိက္ညီေသာ အရိယာ တုိ႔၏အဂၤ ါရပ္မ်ားႏွင့္ကုိက္

ညီေသာ ေသဆံုးျခင္းမ်ဳိးမ်ားျမန္မာျပည္တစ္၀န္းမွာ(တစ္ခ်ဳိ႕ဆုိလွ်င္ ဗြီဒီယုိမွတ္တမ္း

မ်ားပင္႐ွိ) ႐ွိခဲ့ၾကပါတယ္။

ဘုရား႐ွင္ကလည္း (အဂၤုုတၱဳိရ္ပါဠိ စတုကၠ)မွာေသာတာပန္ျဖစ္ခ်င္ရင္ အဂၤ ါေလးခ်က္

ႏွင့္ညီညြတ္ေအာင္ ေနထုိင္ရမယ္လုိ႔ျမတ္စြာဘုရားကုိယ္ေတာ္တုိင္ ေဟာထားတာ႐ွိပါ

တယ္။ ၄င္းတုိ႔မွာ…..စတာရိမာနိ ဘိကၡေ၀ ေသာတာပတၱိယဂၤ ါနိ၊

ကတမာနိ စတၱာရိ ၊

(က) သပၸဳရိသသံေသေ၀ါ၊

(ခ) သဒၶမၼႆ၀နံ၊

(ဂ) ေယာနိေသာမနသိကာေရာ၊

(ဃ)ဓမၼာႏုဓမၼပဋိပတၱိ


ျမန္မာျပန္ကေတာ့….


၁။ သပၸဳရိသသံေသေ၀ါ = သူေတာ္ေကာင္းႏွင့္ေပါင္း(ကုိယ့္ကုိစစ္မွန္ေသာတရားဓမၼ

ကုိေဟာေျပာႏုိင္ေသာ ၊ ေဟာေျပာႏုိင္သူအားလမ္းညႊန္ျပ

သေပးႏုိင္သူ)။

၂။ သဒၶမၼႆ၀နံ = သစၥာတရားမ်ဳိဳးကုိေရြး၍နာ(သံသရာလြတ္ေျမာက္ရာကုိ

ညႊန္ျပႏုိင္ေသာ အဘိဓမၼာတရားသီးသန္႔) ။

၃။ ေယာနိေသာ မန = မွန္မွန္ကန္ကန္ ၾကံဆ၊ ဆင္ျခင္ႏွလုံးသြင္း(နာယူၿပီးေသာ

သိိကာေရာ မွန္မမွန္ ဟုတ္မဟုတ္ ခ်င့္ခ်ိန္ေတြးေတာဆင္ျခင္ရန္)။

၄။ ဓမၼာႏုဓမၼာပဋိပတၱိ = ရႏုိင္သေလာက္ ဇြဲသန္သန္ျဖင့္ အားထုတ္(မိမိ အသိ

ဥာဏ္႐ွိသေလာက္ ၊ အားရင္အားသလုိႀကိဳးစားအားထုတ္

ရန္) ။တုိ႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒီဘုရားက်မွ၊ ေနာင္ဘုရားက်မွ စတဲ့ အခ်ိန္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားမပါ၀င္ပါ။

ကၽြန္ေတာ္အသက္ (၂၂)ႏွစ္ပတ္၀န္းက်င္လုံးလုံး အယူအဆမွားမ်ားေရာျပြန္းရာပတ္

၀န္းက်င္မွာ ႀကီးျပင္းခဲ့ရတာပါ။ ဗုဒၶဘာသာရဲ႕အႏွစ္သာရကုိလည္း လုံး၀မသိပါဘူး၊အ

အမ်ားလုိပဲေယာင္၀ါးႀကီးျပင္းခဲ့ရတာပါ။ လြန္ခဲ့သုံး ႏွစ္ကမွ ဓမၼမိတ္ေဆြတစ္ဦးႏွင့္ေတြ႕

ဆုံၿပီးမွ ဓမၼရဲ႕အႏွစ္သာရမ်ားကုိစတင္သိခြင့္ရပါတယ္ ။ အစပုိင္း၀န္းက်င္မွာအခ်ိဳ႕အ

ခ်က္မ်ားကုိလက္မခံခဲ့ပါဘူး။ သူ႕ကုိ Cross Question မ်ားကုိေမးပါတယ္ ။ သူက

ဘုရား႐ွင္ရဲ႕ေဟာၾကားခ်က္မ်ားကုိ ေၾကာင္းက်ဳိးဆီေလ်ာ္ေအာင္႐ွင္းျပ ၊ တရားပြဲမ်ား

ကုိေခၚေဆာင္သြားၿပီး တရားမ်ားနာခိုင္း ၊ နာၿပီးေသာတရားမ်ားကုိလည္း ျပန္လည္

ခ်င့္ခ်ိန္ စဥ္းစားခုိင္း ၊ ခ်င့္ခ်ိန္စဥ္းစားၿပီးေသာ အရာမ်ားကုိလည္းျပန္လည္အားထုတ္

ရင္းနဲ႔မွ ျမတ္ႏုိးစြာယုံၾကည္လာတာပါ။


လြန္ခဲ့တဲ့အပတ္က ကၽြန္ေတာ္ Post အသစ္ကုိျပန္တင္တဲ့အခ်ိန္မွာ ေ၀ဖန္အၾကံျပဳတဲ့

စာ Cbox ကတဆင့္ေရာက္ပါတယ္။ ထုိစာေပးပုိ႕သူ မေမအိခင္ကုိလည္းေက်းဇူးတင္

ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္အဲဒီ Post ကုိမေရးခင္က ေတာ္ေတာ္စဥ္းစားရပါတယ္။ ငါဒီ Post

ကုိတင္လုိက္ရင္ ဘာသာျခားေတြကုိေစာ္ကားရာေရာက္မလားေပါ့ ။ ဒါကလည္းဒီ

Cross Question မ်ားကုိဘာသာျခားမ်ားကို ဒဲ့သြားေမးဘုိ႔မဟုတ္ပါဘူး ။ ကုိယ့္ကုိ

ဗုဒၶႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး Cross Question မ်ားအေမးခံလာရလွ်င္ ျပန္လည္၍ လာရာက္

၍ေမးျမန္းသူ အမွန္တရားမ်ားကုိသိပါေစေသာငွာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေလ့က်င့္ထားႏိုင္

ေအာင္တင္ထားရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရား႐ွင္ကလည္း ဒီလုိကိစၥမ်ားႏွင့္ႀကဳံဆုံလာရင္

လာေမးေသာတစ္ဘက္လူ မႀကိဳက္ေသာ္လည္း တစ္ဘက္လူအတြက္ အက်ဳိးလည္း

႐ွိ ၊ မွန္လည္းမွန္ကန္လွ်င္ မည္သူ႕မ်က္ႏွာမွ်မေထာက္ပဲ ျပန္လည္၍ Cross Question

မ်ားေမးၿပီး ထုိသူကုိ အမွန္တရားကုိသိေစပါတယ္(ဇာတ္ေတာ္သာဓမ်ားစြာ႐ွိပါသည္ ၊

ေနာင္အလ်င္းသင့္လွ်င္အေသးစိတ္တင္ျပပါမည္) ။


ဒီ Post အစမွာေရးခဲ့တဲ့စာကုိျပန္ဆက္ပါ့မယ္ ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ထက္ငယ္ေသာ ၊တန္းတူ

ျဖစ္ေသာသူမ်ားကုိရည္ ႐ြယ္ပါတယ္ ။ ဘုရားရွင္ေဟာၾကားခဲ့ေသာ အဘိဓမၼာတရား

ေတာ္မ်ားဟာ အလြန္နက္႐ွဳိင္းက်ယ္ျပန္႔ပါတယ္ ။ ထုိတရားေတာ္မ်ားကုိဆင္ျခင္စဥ္း

စားမည္ဆုိလွ်င္ ကံထက္ ၊ ဥာဏ္ထက္ေသာအခ်ိန္မ်ားကုိအမ်ားဆုံးပုိင္ဆုိင္ထားေသာ

ငယ္ရြယ္ႏုပ်ဳိေသာအခ်ိန္က အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကုိယ္တုိင္(လူ

ငယ္တုိင္းကုိမဆုိလုိပါ ၊ ကၽြန္ေတာ္၏ဆင္ျခင္ဥာဏ္စြမ္းအားကုိဆုိလုိပါသည္) တရားပြဲ

မ်ား ကုိလုိက္နာတုန္းက အခ်ိဳ႕ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ လူငယ္ျဖစ္ပါေသာ္လည္း

နားလည္ေအာင္ မနည္းဆင္ျခင္စဥ္းစားခဲ့ရပါသည္ ။ အသက္ႀကီးလာမွမ်ားတရားစနာ

ရလွ်င္ ဒီထက္ပုိဆုိးႏုိင္ပါတယ္ ။ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ျမင္ဖူးပါလိမ့္မည္ ။ တရားပြဲမ်ား

မွာ မနည္းႀကိဳးစား၍ တရားနာ ေနရေသာ သက္ႀကီးရြယ္အုိအခ်ဳိ႕ကုိပါ ။ ယခုမွတရား

စတင္နာရလွ်င္ ပုိ၍ဆုိးပါတယ္ ။ ထုိျမင္ကြင္းမ်ားကုိျမင္လွ်င္ သတိေပးေတာ္မူေသာ

ဘုရား႐ွင္ကုိပုိ၍ပင္ၾကည္ညိဳရပါသည္ ။ ဒါေၾကာင့္ဘုရား႐ွင္က ငယ္႐ြယ္ႏုပ်ိဳေသာ

အခ်ိန္မွာတရားအားထုတ္လွ်င္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း ၊ အသက္အ႐ြယ္ႀကီးလာမွ

အားထုတ္လွ်င္ အခက္အခဲမ်ားၾကံဳတတ္လုိ႕အခုလုိေဟာၾကားသြားခဲ့တာပါ ။ ကၽြန္

ေတာ္တို႔ုလိုလူငယ္မ်ားအေနႏွင့္ အထူးသတိျပဳသင့္လွပါတယ္ ။ ေလာကီ ႏွင့္

ေလာကၠဳတရာ ကုိမွ်တစြာေပါင္းစပ္ၿပီး အသုံးခ်ေအာင္ျမင္သြားတဲ့ မထက္ထက္ေအာင္

ကဲ့သုိ႕ေသာ လူငယ္မ်ားကို အားက်အတုယူသင့္ပါတယ္ ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လူငယ္မ်ားအ

ေနႏွင့္ မွားယြင္းေသာ ေ႐ွးထုံးမ်ားကုိတြန္းလွန္ပယ္႐ွားရင္း ဘုရား႐ွင္အလုိေတာ္က် ေနထုိင္ႏုိင္ေအာင္ႀကိဳးစားရင္း သာသနာျပဳႏုိင္ၾကပါေစလုိ႔ဆုေတာင္းလုိက္ရပါတယ္ ။(စာၾကြင္း။ ကၽြန္ေတာ္ကုိယ္တုိင္ ေလ့လာႀကိဳစားအားထုတ္ေနဆဲလူငယ္တစ္ဦး

ျဖစ္ပါတယ္ ။ ဘာေကာင္မွမဟုတ္ေသးပါဘူး ။ ကၽြန္ေတာ္သိသမွ်အနည္းငယ္မွ်ေသာ

အေၾကာင္းအရာေလးမ်ားကုိ မသိေသးေသာ ဘ၀တူလူငယ္မ်ားသိ႐ွိပါေစေသာငွာ ကၽြန္ေတာ့ ဥာဏ္မွီသေလာက္ ေဟာေျပာရျခင္းျဖစ္ပါတယ္ ။ ဒါေၾကာင့္ သိ႐ွိၿပီးေသာ

လူမ်ား႐ွိပါက ဆရာလုပ္တယ္ဟုမထင္မွတ္ေစခ်င္ပါဘူး။ ဘုရား႐ွင္ေဟာၾကားထားသ

ကဲ့သုိ႔ “နာဖူးထပ္မံ”ဆုိ တဲ့စကားေတာ္ အတုိင္းဆင္ျခင္ႏွလုံးသြင္းေစလုိပါတယ္ ။)