Wednesday, March 18, 2009

အရိယာႏြယ္၀င္သိၾကားမင္းအား ဟာသလုပ္ျခင္းအျပစ္

ကၽြန္ေတာ္ လြန္ခဲ့တဲ့ရက္အနည္းငယ္က ကာတြန္းေလးတစ္ပုဒ္ ဖတ္လုိက္ရပါတယ္။

သိၾကားမင္းကုိ ဇာတ္ေကာင္ထားၿပီး ဟာသလုပ္ထားတဲ့ တစ္ကြက္ကာတြန္းေလးပါ။

႐ုတ္တရက္ၾကည့္ရင္ ရယ္စရာလုိ႔ထင္ရေပမယ့္ အလြန္ကုိေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ့

အျပဳအမူႀကီးပါ။ နား႐ွဳပ္သြားမလားမသိဘူး။ ဒီလုိပါ ၊ “မျဖစ္ဖူးေသာဘ၀ မေတာ္ဖူး

ေသာေဆြမ်ဳိးမ႐ွိ” လုိ႔ဘုရား႐ွင္ကေဟာၾကားထားတာ ႐ွိပါတယ္ ။ ဒီသတၱေလာကမွာ

႐ွိတဲ့ သတၱ၀ါတုိင္းဟာ မျဖစ္ခဲ့ဖူးေသာဘ၀ဟူ၍မရွိပါဘူး။ အနိမ့္ဆုံး ငရဲ ၊ တိရိစာၦန္ မွ

စ၍ အျမင့္ဆုံးစၾက၀ေတးမင္း အထိတုိင္ေအာင္ အႀကိမ္ေပါင္းမေရတြက္ႏုိင္ေအာင္ျဖစ္

ခဲ့ဖူးပါတယ္။ ပုံသ႑ာန္မ်ဳိးစုံစြာႏွင့္ သံသရာကုိျဖတ္သန္းခဲ့ရသူခ်ည္းပါပဲ။ မျဖစ္ေသး

တာဆုိလုိ႔ အရိယာတုိ႔၏ ဘ၀ပဲ ႐ွိပါေတာ့တယ္။


ယခုမ်က္ေမွာက္ေခတ္ တာ၀တိ ံသာမွာအုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့သိၾကားမင္းဟာ ဘုရား႐ွင္ရဲ႕

တစ္ခုေသာ တရားတစ္ပုဒ္ အဆုံးမွာ ေသာတာပတၱိဖုိလ္ က်ၿပီး ေသာတာပန္တည္ခဲ့

သူပါ။ လြန္ခဲ့ၿပီးေသာ ဘုရား႐ွင္ရဲ႕သာသနာႏွစ္ (၂၅၅၀)ကုိနတ္တုိ႔၏ သက္တမ္းႏွင့္

တြက္လွ်င္ သိၾကားမင္းေသာတာပန္တည္တာ (၂၅)ရက္ႏွင့္ ေန႔တစ္၀က္ပဲ႐ွိပါေသး

တယ္။ ဒါေၾကာင့္ လက္႐ွိသိၾကားမင္းႀကီးဟာ စာရွဳ႕သူမ်ားႏွင့္ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ဘ၀အ

ဆက္ဆက္ ျဖစ္ခဲ့ေသာ သာမန္ပုထုဇဥ္ သိၾကားမင္းမဟုတ္ပါဘူး။ အရိယာႏြယ္၀င္

တစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။ ယေန႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျမန္မာျပည္က ကာတြန္းဆရာမ်ားဟာ

သိၾကားမင္းကုိ အေပ်ာ္အပ်က္ဇာတ္ေကာင္ေနရာမွာ ထားၿပီးမၾကာခဏ ေရးဆြဲတတ္

ၾကပါတယ္။ ယခုလုိ သႀကၤန္ခါနဲ႔နီးလာတဲ့အခ်ိန္မွာပုိဆိုးပါတယ္။ သီခ်င္းေရးဆရာမ်ား

ကလည္း အေျပာင္အပ်က္ထည့္ဆုိလုိက္ပါေသးတယ္။ ၾကာလာေတာ့ ထုိအျပဳအမူမ်ား

ဟာ လူငယ္ထုမ်ားအၾကားမွာပ်ံ႕ႏွံ႕လာပါတယ္။ လူႀကီးသူမအခ်ဳိ႕ကလည္းဗဟုသုတ

နည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ ဆုိဆုံးမျခင္း မျပဳၾကပါဘူး။ အရိယာကုိပ်က္ရယ္ျပဳေစာ္ကား ျခင္း

ဟာ တစ္ခ်ိန္ တရားအားထုတ္ခဲ့ရင္ မဂ္တား ဖုိလ္တားျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္

ဘုရား႐ွင္က တရားအားမထုတ္ခင္ အရိယာတုိ႔ကုိ ျပစ္မွားမိခဲ့ေသာ အျပစ္မ်ား႐ွိပါက

ေက်ပါေစေၾကာင္း ေတာင္းပန္ခုိင္းခဲ့တာပါ။ တရားအားထုတ္ၿပီး ယခုတစ္ဘ၀ထဲႏွင့္

ကိစၥျပတ္ရင္ အေၾကာင္းမဟုတ္ပါဘူး။ အရိယာေစာ္ကားခဲ့ေသာအျပစ္ႀကီးႏွင့္ ေသဆုံး

သြားခဲ့ရင္ အပါယ္က်တတ္ပါတယ္။


ကၽြန္ေတာ္ကုိယ္တုိင္လည္း ဗုဒၶရဲ႕တရားမ်ားကိုမနာၾကားခင္က သိၾကားမင္းကုိပ်က္

ရယ္ျပဳဟာသလုပ္ဖူးခဲ့ပါတယ္။ အခုမွ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ေနာင္တရၿပီးဘုရား႐ိွခုိးတုိင္း

အရိယာကုိေစာ္ကားေသာအျပစ္ မထုိက္ေစေသာငွာ ေတာင္းပန္ေနရပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္မွားခဲ့သလုိ လူငယ္မ်ားမမွားရေအာင္ ႀကိဳတင္၍အသိေပးအပ္

ပါတယ္ခင္ဗ်ား…….။