Wednesday, July 1, 2009

H1N1 တုပ္ေကြးႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာကီးဘုတ္

ကၽြန္ေတာ္သႀကၤန္မတုိင္ခင္က ဖတ္လုိက္ရတဲ့ သတင္းေလးတစ္ပုဒ္ကုိ က်န္းမာေရး ဗဟုသုတအျဖစ္ တင္ျပခ်င္ပါတယ္။ ဂ်ာနယ္မွာဖတ္လုိက္ရတာလား ၊ မဂၢဇင္းမွာဖတ္

လုိက္ရတာလား မသိေတာ့ပါဘူး ။ ဒီသတင္းဟာ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ေန႔စဥ္ထိေတြ႕ေန

တဲ့ လူငယ္မ်ား အထူးလုိက္နာသင့္တဲ့ အခ်က္မ်ားပါ၀င္ပါတယ္။ အိမ္သာ

(အေနာက္တုိင္းသားမ်ားတက္ေသာ အိမ္သာပုံစံ) တက္တဲ့အခါမွာ အိမ္သာရဲ႕ေဘး

ႏွ ုတ္ခမ္းသားတစ္၀ွိ ုက္မွာ မ်က္စိျဖင့္မျမင္ရေသာ ဘက္တီးရီးယားပုိးေျမာက္မ်ားစြာ

ေတြ႕႐ွိရတတ္ပါတယ္။ ယခုေနာက္ဆုံးေတြ႕႐ွိရတဲ့ ေတြ႕႐ွိခ်က္ကေတာ့အလြန္ ေၾကာက္စရာေကာင္းပါတယ္ ။ ကြန္ပ်ဴတာရဲ႕ ကီးဘုတ္ေပၚမွာ ေတြ႕႐ွိရတဲ့ ဘက္တီး

ရီးယားပုိးမႊားေပါင္းဟာ အိမ္သာရဲ႕ႏွ ုတ္ခမ္းသားတစ္၀ွိ ုက္မွာ ေတြ႕႐ွိရတဲ့ ဘက္တီး

ရီးယားပုိးမႊားေပါင္းထက္ ႏွစ္ဆပုိမ်ားပါသတဲ့။ ဒီသတင္းဖတ္မိတုန္းကကၽြန္ေတာ္

လည္း အမွ ုမဲ့ အမွတ္မဲ့ပါ ။ ဒါေပမယ့္ ယေန႔ ကမာၻႀကီးမွာ တုပ္ေကြးေရာပါကပ္ဟာ

နံပါတ္(၆) အဆင့္ထိေရာက္ေနၿပီဟု (WHO) အဖြဲ႕ကေၾကျငာရ သည္အထိျပင္းထန္

ေနတာကုိ အားလုံးသိၿပီးျဖစ္ပါလိမ့္မယ္ ။ ကၽြန္ေတာ္ တစ္ခုစဥ္းစားမိတာက လူမ်ား

ဟာ ေရာဂါပုိးမ၀င္ေရာက္ေစရန္ အတြက္ ႏွာေခါင္းစည္းကုိ စည္းပင္စည္းထားေသာ္

ျငားလည္း အမ်ားသုံးအင္တာနက္ ဆုိင္မ်ားမွျပန္လာတဲ့အခါတုိင္း လက္ကုိစင္ၾကယ္

ေအာင္ဆပ္ျပာႏွင့္ ေဆးရမွာကုိ ေမ့ေလ်ာ့ႏုိင္ပါတယ္။ ထုိ မေဆးဘဲ ထားတဲ့လက္ႏွင့္

ေကာ္ဖီ ခြက္ကုိကုိင္တြယ္ျခင္း ၊ အျခားစားေသာစရာမ်ားကုိကုိင္တြယ္ရာမွ ေရာဂါမ်ား

အလြယ္တကူ၀င္ ေရာက္ႏုိင္ပါတယ္ ။ သုေတသနျပဳခ်က္အရ ကြန္ပ်ဴတာကီးဘုတ္

ဟုသာေဖာ္ျပထားၿပီး အင္တာနက္ဆုိင္မွ ကီးဘုတ္ ၊ တစ္ဦးခ်င္းကုိင္ေသာကီးဘုတ္

ဟုေဖာ္ျပမထားပါ ။ ျမတ္စြာဘုရား႐ွင္က အသက္ကုိဥာဏ္ေစာင့္ လုိ႔ ေဟာေျပာခဲ့ပါ

တယ္ ။ မိမိသိ႐ွိထားတဲ့ ဗဟုသုတအသိဥာဏ္ကုိ စဥ္စားဆင္ျခင္ ၿပီးအသုံးခ်ေနထုိင္

ႏုိင္ကာမွ သက္တမ္းေစ့ ႐ွင္သန္ေနထုိင္ၿပီး ေလာကီ ၊ ေလာကုတၱရာ ကိစၥမ်ားစြာကုိ

ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ထုိေၾကာင့္ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္

ၿပီး အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ ၊ အသုံးျပဳေနၾကေသာ သူအားလုံးကုိတုိက္တြန္းခ်င္

ပါတယ္။ ကြန္ပ်ဴတာအသုံးျပဳၿပီးတုိင္း လက္ကုိဆပ္ျပာႏွင့္ စင္ၾကယ္ေအာင္ေဆးပါလုိ႔။အားလုံးက်န္းမာ ႐ႊင္လန္းစြာျဖင့္ လူ႕သက္တမ္းေစ့ ေနထုိင္ႏုိင္ၾကပါေစေၾကာင္းဆု

ေတာင္းလွ်က္………..။

Thursday, May 21, 2009

(၃၂)ပါးေသာကံၾကမၼာ

၃၂-ပါးေသာကံ,ၾကမၼာတု႔ိမွကင္းလြတ္ရန္ လူအခ်ဳိ႕ဘုရား႐ွိခုိးလွ်င္ ဆုေတာင္းတတ္ၾက
တာ ကုိၾကားဖူးပါတယ္။ ထုိ ၃၂ ပါးေသာကံၾကမၼာဆုိတာကုိ အစကမၾကားဖူးပါ။
တစ္ရက္ ဘုရားစင္ ႐ွိစာအုပ္အေဟာင္းမ်ားကုိ႐ွာေဖြ ႐ွင္းလင္းရင္းေတြ႕႐ွိခဲ့ရပါတယ္။
ထုိကံၾကမၼာတုိ႔ကို၊ အခ်ဳိ႕ေသာငရဲသားတုိ႔ကုိ၊ ငရဲထိန္းတုိ႔က ျပဳလုပ္ ညွင္းဆဲျခင္း၊ ကမၼ
ကရဏ မွ ုကုိျပဳလုပ္ၾက၏ ။ အခ်ဳိ႕ေသာမင္းတုိ႔လည္း၊ ရာဇ၀တ္သားတုိ႔ကုိ၊ ထုိက္သည့္
အားေလ်ာ္စြာ၊ အသုံးခ်ဆုံးမတတ္ပါတယ္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ညွင္းပန္းမွ ုမ်ားမွာ ဂ်ပန္ေခတ္
က အျပစ္မဲ့ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားညွင္း ပန္းခံရပုံႏွင့္ ခပ္ဆင္ဆင္တူပါတယ္။ ဒီဘ၀မွာ
ေကာင္းမွ ုကုသုိလ္ မည္မွ်ပင္ လုပ္ေစကာမွ ုအတိတ္က ၀ဋ္ေၾကြးမည္မွ် ပါလာတာကုိ
မည္သူမွ် မသိႏိုင္ပါဘူး။ ဘုရား႐ွင္လက္ထက္ေကာ ၊ ယေန႔မ်က္ေမွာက္ေကာသာဓက
ေတြအမ်ားႀကီးပါ။ တန္ခိုးအရာမွာဘုရား႐ွင္ၿပီးလွ်င္ အႀကီးဆုံးျဖစ္တဲ့ ႐ွင္ေမာဂၢလန္
ကုိယ္ေတာ္ ျမတ္ႀကီးဟာ ခုိးသားငါးရာရဲ႕ ရုိက္ႏွက္ျခင္းခံတာမွာ အသားေတာ္ အေသြး
ေတာ္မ်ား အမွ ုန္႔ျဖစ္သြားတာကုိ က်မ္းဂန္မ်ားမွာဖတ္ခဲ့ရဖူးပါတယ္။ ထုိ႔အတြက္-ကံ,
အေလ်ာက္ ၊ ျပဳလုပ္ညွင္းပန္းၾကေသာေၾကာင့္ ကံ,ၾကမၼာ ဟုေခၚပါတယ္။ ၃၂-ပါးေသာ
ကံ, ၾကမၼာ တုိ႔၏သ႐ုပ္အေရအတြက္ ႏွင့္တကြ၊ သေဘာအသီးသီးတုိ႔ကုိ၊ အနည္းငယ္
စီထုတ္ႏွ ုတ္တင္ျပပါ့မယ္။ ၄င္းတုိ႔မွာ………..

၁။ အဆူးမ႐ွိေသာ ႀကိမ္လုံးတို႔ျဖင့္္ ေသြးယုိစီးေအာင္ ႐ုိက္ႏွက္ျခင္း။

၂။ အဆူးမ႐ွိေသာ ႀကိမ္လုံးတို႔ျဖင့္ အေရကြာေအာင္႐ုိက္ႏွက္ျခင္း။

၃။ (၂-၃-၄)ေတာင္ပမာဏ႐ွိ ၊ တုတ္ ၊ လွံတန္တုိ႔ျဖင့္အသားစုတ္ျပတ္ေအာင္႐ုိက္ျခင္း။

၄။ လက္ႏွစ္ဘက္ကုိ ျဖတ္ျခင္း။

၅။ ေျခႏွစ္ဘက္ကုိ ျဖတ္ျခင္း။

၆။ နားရြက္ႏွစ္ဘက္ကုိ ျဖတ္ျခင္း။

၇။ ႏွာေခါင္းကုိျဖတ္ျခင္း။

၈။ နား ၊ ႏွာေခါင္းကုိျဖတ္ျခင္း။

၉။ လွ်ာကုိျဖတ္ျခင္း။

၁၀။ ဦးေခါင္းကုိခြာ၍ ေလာေလာပူေသာ သံေတြခဲကုိ ဦးေႏွာက္ထဲ၌ထည့္သျဖင့္
က်ဳိက္က်ဳိက္ဆူေသာ ပုံးေရအုိးႏွင့္ တူသည္ကုိျပဳျခင္း။

၁၁။ အထက္ႏွ ုတ္ခမ္းနားပန္းဆန္ေနာက္တုိင္ေအာင္ဦးေရ ကုိလႊာ၍ ၾကမ္းလွစြာ
ေသာေက်ာက္ခဲ အုိးၾကမ္းတို႔ႏွင့္ပြတ္၍ ခ႐ုသင္းကဲ့သုိ႔ေဖြးေဖြးျဖဴေသာဦးေခါင္း
ခြံ႐ွိသည္ကုိျပဳျခင္း။

၁၂။ သံတံက်င္ျဖင့္ ခံတြင္းေပါက္ကုိေထာက္၍ခံတြင္း၌ မီးထြန္းလ်က္ မ်က္ႏွာတစ္ျပင္
လုံးကုိ ေဆာက္ပုဒ္တုိ႔ျဖင့္ထြင္းေဖာက္၍ ေသြးတုိ႔ကုိခံတြင္၌ စုေစၿပီးေနကုိငုံေသာ
ရဟုခံတြင္းႏွင့္တူသည္ကုိျပျခင္း။

၁၃။ တစ္ကိုယ္လုံးကုိ ဆီေရနံစိမ္ေသာ အ၀တ္ျဖင့္ပတ္၍မီး႐ွုိ႕လ်က္မီးပန္းပေဒသာျပဳ
ျခင္း။

၁၄။ လက္ႏွစ္ဘက္၌ ဆီဆြတ္ ေရနံစိမ္ေသာအ၀တ္ျဖင့္ ပတ္၍ မီး႐ွဴးကဲ့သုိ႔ ထြန္းညိွ
ျခင္း။

၁၅။ ခါးမွစ၍ အေရလႊာကုိပိန္းျမက္ရြက္ကဲ့သုိ႔ ေျခမ်က္စိသုိ႔ေရာက္ေအာင္ခြာခ်၍ေျမ၌
စုပုံေစၿပီးလွ်င္ လက္စသည္တုိ႔၌ ႀကိဳးျဖင့္ခ်ည္၍ ထုိမွဤမွဆြငင္၍ေျပးၾကကုန္၏။
မိမိတုိ႔အေရကုိနင္းမိ၍အဖန္ဖန္လဲက်ေစသည္ကုိျပဳျခင္း။

၁၆။ ထုိ႔အတူ လည္ပင္းမွစ၍ခါးသုိ႔ေရာက္ေအာင္ အေရလႊာတုိ႔ကုိ ခြာခ်၍ ေလွ်ာ္ေတ
အ၀တ္ကုိစြပ္ထားသကဲ့သုိ႔ျပဳျခင္း။

၁၇။ တေတာင္ဆစ္ႏွစ္ဘက္၊ ပဆစ္ဒူးႏွစ္ဘက္တုိ႔၌ သံကြင္း၊သံေျခက်င္းတုိ႔ျဖင့္လွ်ိခပ္
၍သံေခ်ာင္းႏွက္ၿပီးေသာ္ ဧဏီမည္ေသာသားေကာင္ကဲ့သုိ႔ ေလးဘက္တြားသြား၍
ေနေစၿပီးမွ မီးတုိ႔ကုိပတ္လည္၌ ထည့္္၍ၿမိွဳက္ကုန္၏။

၁၈။ သေဘၤာသီး၊သခြားသီးတုိ႔ကုိ စဥ္းေကာစဥ္းသကဲ့သုိ႔ သံျမားခ်ိတ္တို႔ျဖင့္ တစ္ကိုိယ္
လုံး၌ အ႐အသားတုိ႔ကုိ အမွ်င္ခ်ိတ္ငင္ယူျခစ္ကုန္၍ အ႐ုိးမ်ားက်န္သည္ကုိျပျခင္း။

၁၉။ ထက္လွစြာေသာဓား၊ပဲခြပ္တုိ႔ျဖင့္ ေျခဖမိုးမွစ၍ တစ္ကုိယ္လုံး၌အသားတုိ႔ကုိ တစ္
က်ပ္သား တစ္က်ပ္သားခန္႔လွီးျဖတ္သည္ကုိျပဳျခင္း။

၂၀။ အသားကုိ ဓားလွံတုိ႔ျဖင့္ထုိးဆြ၍ ဆားမံျခင္း၊ဓားမႊန္းျခင္းတုိ႔ကုိျပဳျခင္း။

၂၁။ အတစ္ဘက္ေစာင္းအိပ္ေပ်ာ္ေစလ်က္၊ အထက္နားေပါက္မွေအာက္နားေပါက္ကုိ
ေဖာက္ထြင္း၍ ေျမသုိ႔၀င္ေအာင္ သံတံက်င္ကုိစုိက္ႏွက္ၿပီးလွ်င္ဆုံလည္ေအာင္
လွည့္သည္ကုိျပျခင္း။

၂၂။ အသားအေရတုိ႔ကုိ မစုတ္မပဲ့ေစမူ၍ တစ္ကုိယ္႐ွိအ႐ုိးတုိ႔ကုိ မြမြေက်ေအာင္ထုေခ်
၍ ဆံပင္မွကုိင္ကာခါလုိက္သည္႐ွိေသာ္ အ႐ုိးတုိ႔ကုိအကုန္ထြက္က်ေစလ်က္ အ
သားစုခ်ည္းသက္သက္က်န္ေစၿပီးမွေကာက္႐ုိးစုပမာ ႐ွိသည္ကုိျပဳျခင္း။

၂၃။ ႀကိဳက္ႀကိဳက္ဆူေသာ ဆီျဖင့္သြန္းေလာင္းျခင္း။

၂၄။ ႏွစ္ရက္သံုးရက္အငတ္ထားေသာ ေခြးဆုိးေခြးၾကမ္းႀကီးတုိ႔ကုိ ကုိက္ခဲေစျခင္း။

၂၅။ အ႐ွင္လတ္လတ္ တံက်င္လွ်ိျခင္း။

၂၆။ သံလ်က္ျဖင့္ ဦးေခါင္းကုိျဖတ္ျခင္း။

၂၇။ ေလာေလာပူေသာသံတံသင္းျဖင့္လက္၀ဲလက္၌ စုိက္ႏွက္ျခင္း။

၂၈။ ေလာေလာပူေသာ သံတံသင္းျဖင့္လက္်ာလက္၌စုိက္ႏွက္ျခင္း။

၂၉။ ေလာေလာပူေသာ သံတံသင္းျဖင့္လက္၀ဲေျခ၌စုိက္ႏွက္ျခင္း။

၃၀။ ေလာေလာပူေသာ သံတံသင္းျခင့္လက္်ာေျခ၌စုိက္ႏွက္ျခင္း။

၃၁။ ေလာေလာပူေသာ သံတံသင္းျဖင့္႐င္လယ္၌စုိက္ႏွက္ျခင္း။

၃၂။ ဓားမတုိ႔ျဖင့္ ေရြျခင္း၊ ခုတ္ျခင္း၊ စင္းျခင္း၊ ပုိင္းျဖတ္ျခင္း။


စသည္တုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ ပုထုဇဥ္ဘ၀နဲ႔ေသရင္ ဒီလုိဘ၀မ်ဳိးေတြ ေရာက္ႏုိင္ေသး
တဲ့အတြက္စိတ္မခ်ရေသးပါဘူး။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဘုရား႐ွင္ရဲ႕ အဆုံးအမ်ားခံယူ
လုိက္နာက်င့္သံုးခြင့္ရတဲ့တန္ဖုိး႐ွိေသာအခ်ိန္မ်ားကုိ မျဖဳန္းတီးပစ္ၾကဖုိ႔ လူငယ္
မ်ားကုိတုိက္တြန္းလုိက္ရပါတယ္။

Wednesday, March 18, 2009

အရိယာႏြယ္၀င္သိၾကားမင္းအား ဟာသလုပ္ျခင္းအျပစ္

ကၽြန္ေတာ္ လြန္ခဲ့တဲ့ရက္အနည္းငယ္က ကာတြန္းေလးတစ္ပုဒ္ ဖတ္လုိက္ရပါတယ္။

သိၾကားမင္းကုိ ဇာတ္ေကာင္ထားၿပီး ဟာသလုပ္ထားတဲ့ တစ္ကြက္ကာတြန္းေလးပါ။

႐ုတ္တရက္ၾကည့္ရင္ ရယ္စရာလုိ႔ထင္ရေပမယ့္ အလြန္ကုိေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ့

အျပဳအမူႀကီးပါ။ နား႐ွဳပ္သြားမလားမသိဘူး။ ဒီလုိပါ ၊ “မျဖစ္ဖူးေသာဘ၀ မေတာ္ဖူး

ေသာေဆြမ်ဳိးမ႐ွိ” လုိ႔ဘုရား႐ွင္ကေဟာၾကားထားတာ ႐ွိပါတယ္ ။ ဒီသတၱေလာကမွာ

႐ွိတဲ့ သတၱ၀ါတုိင္းဟာ မျဖစ္ခဲ့ဖူးေသာဘ၀ဟူ၍မရွိပါဘူး။ အနိမ့္ဆုံး ငရဲ ၊ တိရိစာၦန္ မွ

စ၍ အျမင့္ဆုံးစၾက၀ေတးမင္း အထိတုိင္ေအာင္ အႀကိမ္ေပါင္းမေရတြက္ႏုိင္ေအာင္ျဖစ္

ခဲ့ဖူးပါတယ္။ ပုံသ႑ာန္မ်ဳိးစုံစြာႏွင့္ သံသရာကုိျဖတ္သန္းခဲ့ရသူခ်ည္းပါပဲ။ မျဖစ္ေသး

တာဆုိလုိ႔ အရိယာတုိ႔၏ ဘ၀ပဲ ႐ွိပါေတာ့တယ္။


ယခုမ်က္ေမွာက္ေခတ္ တာ၀တိ ံသာမွာအုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့သိၾကားမင္းဟာ ဘုရား႐ွင္ရဲ႕

တစ္ခုေသာ တရားတစ္ပုဒ္ အဆုံးမွာ ေသာတာပတၱိဖုိလ္ က်ၿပီး ေသာတာပန္တည္ခဲ့

သူပါ။ လြန္ခဲ့ၿပီးေသာ ဘုရား႐ွင္ရဲ႕သာသနာႏွစ္ (၂၅၅၀)ကုိနတ္တုိ႔၏ သက္တမ္းႏွင့္

တြက္လွ်င္ သိၾကားမင္းေသာတာပန္တည္တာ (၂၅)ရက္ႏွင့္ ေန႔တစ္၀က္ပဲ႐ွိပါေသး

တယ္။ ဒါေၾကာင့္ လက္႐ွိသိၾကားမင္းႀကီးဟာ စာရွဳ႕သူမ်ားႏွင့္ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ဘ၀အ

ဆက္ဆက္ ျဖစ္ခဲ့ေသာ သာမန္ပုထုဇဥ္ သိၾကားမင္းမဟုတ္ပါဘူး။ အရိယာႏြယ္၀င္

တစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။ ယေန႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျမန္မာျပည္က ကာတြန္းဆရာမ်ားဟာ

သိၾကားမင္းကုိ အေပ်ာ္အပ်က္ဇာတ္ေကာင္ေနရာမွာ ထားၿပီးမၾကာခဏ ေရးဆြဲတတ္

ၾကပါတယ္။ ယခုလုိ သႀကၤန္ခါနဲ႔နီးလာတဲ့အခ်ိန္မွာပုိဆိုးပါတယ္။ သီခ်င္းေရးဆရာမ်ား

ကလည္း အေျပာင္အပ်က္ထည့္ဆုိလုိက္ပါေသးတယ္။ ၾကာလာေတာ့ ထုိအျပဳအမူမ်ား

ဟာ လူငယ္ထုမ်ားအၾကားမွာပ်ံ႕ႏွံ႕လာပါတယ္။ လူႀကီးသူမအခ်ဳိ႕ကလည္းဗဟုသုတ

နည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ ဆုိဆုံးမျခင္း မျပဳၾကပါဘူး။ အရိယာကုိပ်က္ရယ္ျပဳေစာ္ကား ျခင္း

ဟာ တစ္ခ်ိန္ တရားအားထုတ္ခဲ့ရင္ မဂ္တား ဖုိလ္တားျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္

ဘုရား႐ွင္က တရားအားမထုတ္ခင္ အရိယာတုိ႔ကုိ ျပစ္မွားမိခဲ့ေသာ အျပစ္မ်ား႐ွိပါက

ေက်ပါေစေၾကာင္း ေတာင္းပန္ခုိင္းခဲ့တာပါ။ တရားအားထုတ္ၿပီး ယခုတစ္ဘ၀ထဲႏွင့္

ကိစၥျပတ္ရင္ အေၾကာင္းမဟုတ္ပါဘူး။ အရိယာေစာ္ကားခဲ့ေသာအျပစ္ႀကီးႏွင့္ ေသဆုံး

သြားခဲ့ရင္ အပါယ္က်တတ္ပါတယ္။


ကၽြန္ေတာ္ကုိယ္တုိင္လည္း ဗုဒၶရဲ႕တရားမ်ားကိုမနာၾကားခင္က သိၾကားမင္းကုိပ်က္

ရယ္ျပဳဟာသလုပ္ဖူးခဲ့ပါတယ္။ အခုမွ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ေနာင္တရၿပီးဘုရား႐ိွခုိးတုိင္း

အရိယာကုိေစာ္ကားေသာအျပစ္ မထုိက္ေစေသာငွာ ေတာင္းပန္ေနရပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္မွားခဲ့သလုိ လူငယ္မ်ားမမွားရေအာင္ ႀကိဳတင္၍အသိေပးအပ္

ပါတယ္ခင္ဗ်ား…….။