Thursday, May 21, 2009

(၃၂)ပါးေသာကံၾကမၼာ

၃၂-ပါးေသာကံ,ၾကမၼာတု႔ိမွကင္းလြတ္ရန္ လူအခ်ဳိ႕ဘုရား႐ွိခုိးလွ်င္ ဆုေတာင္းတတ္ၾက
တာ ကုိၾကားဖူးပါတယ္။ ထုိ ၃၂ ပါးေသာကံၾကမၼာဆုိတာကုိ အစကမၾကားဖူးပါ။
တစ္ရက္ ဘုရားစင္ ႐ွိစာအုပ္အေဟာင္းမ်ားကုိ႐ွာေဖြ ႐ွင္းလင္းရင္းေတြ႕႐ွိခဲ့ရပါတယ္။
ထုိကံၾကမၼာတုိ႔ကို၊ အခ်ဳိ႕ေသာငရဲသားတုိ႔ကုိ၊ ငရဲထိန္းတုိ႔က ျပဳလုပ္ ညွင္းဆဲျခင္း၊ ကမၼ
ကရဏ မွ ုကုိျပဳလုပ္ၾက၏ ။ အခ်ဳိ႕ေသာမင္းတုိ႔လည္း၊ ရာဇ၀တ္သားတုိ႔ကုိ၊ ထုိက္သည့္
အားေလ်ာ္စြာ၊ အသုံးခ်ဆုံးမတတ္ပါတယ္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ညွင္းပန္းမွ ုမ်ားမွာ ဂ်ပန္ေခတ္
က အျပစ္မဲ့ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားညွင္း ပန္းခံရပုံႏွင့္ ခပ္ဆင္ဆင္တူပါတယ္။ ဒီဘ၀မွာ
ေကာင္းမွ ုကုသုိလ္ မည္မွ်ပင္ လုပ္ေစကာမွ ုအတိတ္က ၀ဋ္ေၾကြးမည္မွ် ပါလာတာကုိ
မည္သူမွ် မသိႏိုင္ပါဘူး။ ဘုရား႐ွင္လက္ထက္ေကာ ၊ ယေန႔မ်က္ေမွာက္ေကာသာဓက
ေတြအမ်ားႀကီးပါ။ တန္ခိုးအရာမွာဘုရား႐ွင္ၿပီးလွ်င္ အႀကီးဆုံးျဖစ္တဲ့ ႐ွင္ေမာဂၢလန္
ကုိယ္ေတာ္ ျမတ္ႀကီးဟာ ခုိးသားငါးရာရဲ႕ ရုိက္ႏွက္ျခင္းခံတာမွာ အသားေတာ္ အေသြး
ေတာ္မ်ား အမွ ုန္႔ျဖစ္သြားတာကုိ က်မ္းဂန္မ်ားမွာဖတ္ခဲ့ရဖူးပါတယ္။ ထုိ႔အတြက္-ကံ,
အေလ်ာက္ ၊ ျပဳလုပ္ညွင္းပန္းၾကေသာေၾကာင့္ ကံ,ၾကမၼာ ဟုေခၚပါတယ္။ ၃၂-ပါးေသာ
ကံ, ၾကမၼာ တုိ႔၏သ႐ုပ္အေရအတြက္ ႏွင့္တကြ၊ သေဘာအသီးသီးတုိ႔ကုိ၊ အနည္းငယ္
စီထုတ္ႏွ ုတ္တင္ျပပါ့မယ္။ ၄င္းတုိ႔မွာ………..

၁။ အဆူးမ႐ွိေသာ ႀကိမ္လုံးတို႔ျဖင့္္ ေသြးယုိစီးေအာင္ ႐ုိက္ႏွက္ျခင္း။

၂။ အဆူးမ႐ွိေသာ ႀကိမ္လုံးတို႔ျဖင့္ အေရကြာေအာင္႐ုိက္ႏွက္ျခင္း။

၃။ (၂-၃-၄)ေတာင္ပမာဏ႐ွိ ၊ တုတ္ ၊ လွံတန္တုိ႔ျဖင့္အသားစုတ္ျပတ္ေအာင္႐ုိက္ျခင္း။

၄။ လက္ႏွစ္ဘက္ကုိ ျဖတ္ျခင္း။

၅။ ေျခႏွစ္ဘက္ကုိ ျဖတ္ျခင္း။

၆။ နားရြက္ႏွစ္ဘက္ကုိ ျဖတ္ျခင္း။

၇။ ႏွာေခါင္းကုိျဖတ္ျခင္း။

၈။ နား ၊ ႏွာေခါင္းကုိျဖတ္ျခင္း။

၉။ လွ်ာကုိျဖတ္ျခင္း။

၁၀။ ဦးေခါင္းကုိခြာ၍ ေလာေလာပူေသာ သံေတြခဲကုိ ဦးေႏွာက္ထဲ၌ထည့္သျဖင့္
က်ဳိက္က်ဳိက္ဆူေသာ ပုံးေရအုိးႏွင့္ တူသည္ကုိျပဳျခင္း။

၁၁။ အထက္ႏွ ုတ္ခမ္းနားပန္းဆန္ေနာက္တုိင္ေအာင္ဦးေရ ကုိလႊာ၍ ၾကမ္းလွစြာ
ေသာေက်ာက္ခဲ အုိးၾကမ္းတို႔ႏွင့္ပြတ္၍ ခ႐ုသင္းကဲ့သုိ႔ေဖြးေဖြးျဖဴေသာဦးေခါင္း
ခြံ႐ွိသည္ကုိျပဳျခင္း။

၁၂။ သံတံက်င္ျဖင့္ ခံတြင္းေပါက္ကုိေထာက္၍ခံတြင္း၌ မီးထြန္းလ်က္ မ်က္ႏွာတစ္ျပင္
လုံးကုိ ေဆာက္ပုဒ္တုိ႔ျဖင့္ထြင္းေဖာက္၍ ေသြးတုိ႔ကုိခံတြင္၌ စုေစၿပီးေနကုိငုံေသာ
ရဟုခံတြင္းႏွင့္တူသည္ကုိျပျခင္း။

၁၃။ တစ္ကိုယ္လုံးကုိ ဆီေရနံစိမ္ေသာ အ၀တ္ျဖင့္ပတ္၍မီး႐ွုိ႕လ်က္မီးပန္းပေဒသာျပဳ
ျခင္း။

၁၄။ လက္ႏွစ္ဘက္၌ ဆီဆြတ္ ေရနံစိမ္ေသာအ၀တ္ျဖင့္ ပတ္၍ မီး႐ွဴးကဲ့သုိ႔ ထြန္းညိွ
ျခင္း။

၁၅။ ခါးမွစ၍ အေရလႊာကုိပိန္းျမက္ရြက္ကဲ့သုိ႔ ေျခမ်က္စိသုိ႔ေရာက္ေအာင္ခြာခ်၍ေျမ၌
စုပုံေစၿပီးလွ်င္ လက္စသည္တုိ႔၌ ႀကိဳးျဖင့္ခ်ည္၍ ထုိမွဤမွဆြငင္၍ေျပးၾကကုန္၏။
မိမိတုိ႔အေရကုိနင္းမိ၍အဖန္ဖန္လဲက်ေစသည္ကုိျပဳျခင္း။

၁၆။ ထုိ႔အတူ လည္ပင္းမွစ၍ခါးသုိ႔ေရာက္ေအာင္ အေရလႊာတုိ႔ကုိ ခြာခ်၍ ေလွ်ာ္ေတ
အ၀တ္ကုိစြပ္ထားသကဲ့သုိ႔ျပဳျခင္း။

၁၇။ တေတာင္ဆစ္ႏွစ္ဘက္၊ ပဆစ္ဒူးႏွစ္ဘက္တုိ႔၌ သံကြင္း၊သံေျခက်င္းတုိ႔ျဖင့္လွ်ိခပ္
၍သံေခ်ာင္းႏွက္ၿပီးေသာ္ ဧဏီမည္ေသာသားေကာင္ကဲ့သုိ႔ ေလးဘက္တြားသြား၍
ေနေစၿပီးမွ မီးတုိ႔ကုိပတ္လည္၌ ထည့္္၍ၿမိွဳက္ကုန္၏။

၁၈။ သေဘၤာသီး၊သခြားသီးတုိ႔ကုိ စဥ္းေကာစဥ္းသကဲ့သုိ႔ သံျမားခ်ိတ္တို႔ျဖင့္ တစ္ကိုိယ္
လုံး၌ အ႐အသားတုိ႔ကုိ အမွ်င္ခ်ိတ္ငင္ယူျခစ္ကုန္၍ အ႐ုိးမ်ားက်န္သည္ကုိျပျခင္း။

၁၉။ ထက္လွစြာေသာဓား၊ပဲခြပ္တုိ႔ျဖင့္ ေျခဖမိုးမွစ၍ တစ္ကုိယ္လုံး၌အသားတုိ႔ကုိ တစ္
က်ပ္သား တစ္က်ပ္သားခန္႔လွီးျဖတ္သည္ကုိျပဳျခင္း။

၂၀။ အသားကုိ ဓားလွံတုိ႔ျဖင့္ထုိးဆြ၍ ဆားမံျခင္း၊ဓားမႊန္းျခင္းတုိ႔ကုိျပဳျခင္း။

၂၁။ အတစ္ဘက္ေစာင္းအိပ္ေပ်ာ္ေစလ်က္၊ အထက္နားေပါက္မွေအာက္နားေပါက္ကုိ
ေဖာက္ထြင္း၍ ေျမသုိ႔၀င္ေအာင္ သံတံက်င္ကုိစုိက္ႏွက္ၿပီးလွ်င္ဆုံလည္ေအာင္
လွည့္သည္ကုိျပျခင္း။

၂၂။ အသားအေရတုိ႔ကုိ မစုတ္မပဲ့ေစမူ၍ တစ္ကုိယ္႐ွိအ႐ုိးတုိ႔ကုိ မြမြေက်ေအာင္ထုေခ်
၍ ဆံပင္မွကုိင္ကာခါလုိက္သည္႐ွိေသာ္ အ႐ုိးတုိ႔ကုိအကုန္ထြက္က်ေစလ်က္ အ
သားစုခ်ည္းသက္သက္က်န္ေစၿပီးမွေကာက္႐ုိးစုပမာ ႐ွိသည္ကုိျပဳျခင္း။

၂၃။ ႀကိဳက္ႀကိဳက္ဆူေသာ ဆီျဖင့္သြန္းေလာင္းျခင္း။

၂၄။ ႏွစ္ရက္သံုးရက္အငတ္ထားေသာ ေခြးဆုိးေခြးၾကမ္းႀကီးတုိ႔ကုိ ကုိက္ခဲေစျခင္း။

၂၅။ အ႐ွင္လတ္လတ္ တံက်င္လွ်ိျခင္း။

၂၆။ သံလ်က္ျဖင့္ ဦးေခါင္းကုိျဖတ္ျခင္း။

၂၇။ ေလာေလာပူေသာသံတံသင္းျဖင့္လက္၀ဲလက္၌ စုိက္ႏွက္ျခင္း။

၂၈။ ေလာေလာပူေသာ သံတံသင္းျဖင့္လက္်ာလက္၌စုိက္ႏွက္ျခင္း။

၂၉။ ေလာေလာပူေသာ သံတံသင္းျဖင့္လက္၀ဲေျခ၌စုိက္ႏွက္ျခင္း။

၃၀။ ေလာေလာပူေသာ သံတံသင္းျခင့္လက္်ာေျခ၌စုိက္ႏွက္ျခင္း။

၃၁။ ေလာေလာပူေသာ သံတံသင္းျဖင့္႐င္လယ္၌စုိက္ႏွက္ျခင္း။

၃၂။ ဓားမတုိ႔ျဖင့္ ေရြျခင္း၊ ခုတ္ျခင္း၊ စင္းျခင္း၊ ပုိင္းျဖတ္ျခင္း။


စသည္တုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ ပုထုဇဥ္ဘ၀နဲ႔ေသရင္ ဒီလုိဘ၀မ်ဳိးေတြ ေရာက္ႏုိင္ေသး
တဲ့အတြက္စိတ္မခ်ရေသးပါဘူး။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဘုရား႐ွင္ရဲ႕ အဆုံးအမ်ားခံယူ
လုိက္နာက်င့္သံုးခြင့္ရတဲ့တန္ဖုိး႐ွိေသာအခ်ိန္မ်ားကုိ မျဖဳန္းတီးပစ္ၾကဖုိ႔ လူငယ္
မ်ားကုိတုိက္တြန္းလုိက္ရပါတယ္။

No comments: